21.03.2022

Odpowiedzialność społeczna

Dzisiejsza młodzież to przyszłość jutra

Wspieramy pracę edukacyjną w szkołach.

Narkomania, radykalizacja, nienawiść i podżeganie w Internecie to tylko niektóre z problemów, którymi zajmuje się Sucht- und Jugendhilfe e. V. Stowarzyszenie postawiło sobie za zadanie zajmowanie się problematyką uzależnień oraz prowadzenie działań profilaktycznych wśród młodzieży i jej opiekunów.

 

Jako trenerzy wiemy, że dzisiejsza młodzież to przyszłość jutra. Jako firma jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności społecznej i wspieramy stowarzyszenie Sucht- und Jugendhilfe e. V. w formie poradników.

 

Dowiedz się więcej o stowarzyszeniu: Sucht und Jugendhilfe e.V. - Addiction - Help Magazine for Education (suchthilfeverein.org)

kolejna nowość