News 2021

Przyjazny dla klimatu i środowiska

Przekształcanie odpadów w eko energię dla Marinetech

Wykorzystując odpady do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, chronimy nie tylko zasoby, ale także środowisko i klimat.

Marinetech i eko-prąd :)Nasz ekologiczny prąd jest wytwarzany w elektrowni Bremen Mittelkalorik (MKK) firmy swb. Jako paliwo służą odpady z gospodarstw domowych i odpady z działalności gospodarczej. Średniokaloryczny - oznacza to, że do wytwarzania energii wykorzystywana jest przede wszystkim mieszanka papieru, plastiku, drewna i pozostałości opakowań, które nie mogą być już poddane recyklingowi. Pozostałości po sortowaniu z komercyjnych sortowni odpadów i zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Średnia wartość opałowa ma stosunkowo wysoką wartość opałową i dzięki temu łączy niezbędną redukcję zanieczyszczeń z wysokowydajnym i neutralnym pod względem emisji CO2 wytwarzaniem energii.

Kolejny krok bez śladu CO2 na naszej drodze do ekologicznej przyszłości!

kolejna nowość